اگر اختراعات و اکتشافات نبودند

در هزاران سال پیش که بشر پای به این جهان گذاشت با مشکلات فراوانی روبه رو بود.نخستین مشکل او تهیه غذا بودبرایش قابل حل نبود تا چه برسد مسائل دیگری از ماننده محلی برای استراحت. تآمین بهداشت.تهیه وسایل زندگی و خیلی از چیزهای دیگر.انسان در ابتدا با مشکلات و سختیهازیادی روبرو بود. و به مرور علم پیدا کرد و با استفاده از علم خود توانست اکتشافات و اختراعات زیادی را در این جهان به وجود آورد. وبا به وجود آمدن یک اختراع بشر گامی به جلو گذاشته و به سوی اختراعات دیگری حرکت کرد.مثلا اگر فرض کنیم برق نبود زندگی همه انسانها فلج می شد.تمام کارخانجات تعطیل می شدند.بشریت به عقب بر می گشت.خیلی از اعمال جراحی قابل انجام نبودوشاید بیشتر مردم از بین می رفتند و به طور کلی زندگی بشر به حالت اولیه بر می گشت.    

                                                            (حسین۱۱ساله ازماشهر) تاريخ : دوشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۰ | 22:7 | نویسنده : احمد |
  • پی ان یو
  • گارفیلد